"buy something off of somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "buy something off of somebody" po angielsku — Słownik polsko-angielski

buy something off of somebody

  1. odkupić coś od kogoś