"buy on credit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "buy on credit" po angielsku

"buy on credit" — Słownik kolokacji angielskich

buy on credit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupuj na kredyt
  1. buy czasownik + credit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You will never be allowed to buy anything on credit ever again.

    Podobne kolokacje: