"at the beginning" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "at the beginning" po angielsku

at the beginning

  1. na początku
    At the beginning of times, God created a man. (Na początku czasów, Bóg stworzył człowieka.)

"at the beginning" — Słownik kolokacji angielskich

at the beginning kolokacja
  1. at przyimek + beginning rzeczownik = na początku
    Zwykła kolokacja

    Then right at the beginning of the security plan, we didn't see any.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo