"akredytywa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "akredytywa" po polsku — Słownik angielsko-polski

"akredytywa" — Słownik kolokacji angielskich

letter of credit kolokacja
  1. credit rzeczownik + letter rzeczownik = akredytywa
    Zwykła kolokacja

    With a letter of credit, he said, that opportunity would be lost.

    Podobne kolokacje: