"Wojna z terroryzmem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Wojna z terroryzmem" po polsku

Wojna z terroryzmem

rzeczownik
  1. War on Terrorism , War on Terror
    • Wojna z terroryzmem (doktryna zapoczątkowana po zamachach na World Trade Centre z 11 września 2001 roku)
      I do not agree that the War on Terrorism can be seen as a pretext for a drop in the level of protection of human rights, in particular the right to privacy. (Nie zgadzam się z tym, że wojnę z terroryzmem można postrzegać jako pretekst do obniżania poziomu ochrony praw człowieka, w szczególności prawa do prywatności.)

powered by  eTutor logo