"Czy masz jakieś plany na weekend?" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "Czy masz jakieś plany na weekend?"

rzeczownik
ambasador (jakieś organizacji) = ambassador
nominacja (na jakieś stanowisko) = appointment
członek (osoba należąca do jakieś organizacji, partii politycznej) = adherent , także: adherer
dojście (sposób dostania się w jakieś miejsce) = access
odpowiedź (np. na jakieś wydarzenie lub na coś, co ktoś zrobił) = response
czasownik
opuszczać (jakieś miejsce) = leave +2 znaczenia
rzucić (coś w jakieś miejsce) = dump
przyjąć (kogoś do jakieś organizacji) = admit
wychodzić (opuścić jakieś miejsce) = exit
wyznaczyć (kogoś na jakieś stanowisko) = appoint
przeszukiwać (jakieś miejsce) = scout
odwoływać (np. plany) = scrap
uczęszczać (odwiedzać często jakieś miejsce) = frequent
wciskać (coś w jakieś miejsce) = jam
objąć (np. jakieś stanowisko) = assume
obejmować (jakieś stanowisko) = accede
omawiać (np. jakieś zagadnienie w książce) = discuss
zapełniać (jakieś miejsce) = throng
krzyżować (np. plany) = thwart
działać (np. w jakieś sprawie) = act on something
niweczyć (czyjeś plany) = scupper British English , scuttle American English
włączać (np. jakieś urządzenie) = activate
pokrzyżować (np. plany) = baffle
wzbudzić (np. jakieś emocje) = awake
powrócić (w jakieś miejsce) = re-enter , także: reenter
wycofać się (z jakieś organizacji, z brania udziału w czymś) = withdraw
bojkotować (np. jakieś szczególne produkty) = black British English , black Australian English
plądrować (jakieś miejsce) = ransack
zaniechać (np. plany zrobienia czegoś) = forget
sprecyzować (np. poglądy, pomysły, plany) = crystallize
inne
nikt (z jakieś grupy osób) = none of somebody
inne
przymiotnik
niepewny (np. plany) = vague
phrasal verb

podobne do "Czy masz jakieś plany na weekend?" po polsku — Słownik angielsko-polski

przysłówek
na , nae = nie
rzeczownik
przymiotnik
inne
at the weekend British English , on the weekend American English = w weekend