"Broken English" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Broken English" po angielsku

Broken English

idiom
  1. łamana angielszczyzna
    An old man asked me a question in Broken English and I didn't understand him. (Starszy mężczyzna zadał mi pytanie łamaną angielszczyzną i go nie rozumiałem.)
    I know that you're not from London because you speak Broken English. (Wiem, że nie pochodzisz z Londynu, bo mówisz łamaną angielszczyzną.)

"Broken English" — Słownik kolokacji angielskich

broken English kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łamany angielski
  1. broken przymiotnik + English rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I've tried to bring my family here, but nobody has helped me, and a lawyer costs too much," he said in broken English.