ciekły, płynny

liquid, liq.

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

liquid , liq. (skrót) = ciekły, płynny

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They drew liquid oxygen from the ship's fuel system. = Oni pobrali ciekły tlen z układu paliwowego statku.