KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

kurort, miejscowość wypoczynkowa

resort

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The town is best known as a summer resort area. = To miasto jest znane jako letnia miejscowość wypoczynkowa.