BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

zjeżdżać na bok, zatrzymywać się na poboczu

pull over

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He was stopped by the police and asked to pull over. = On został zatrzymany przez policję i poproszony o zjechanie na pobocze.