chodzić zamaszystym krokiem

stride

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor