budyń

milk pudding

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor