rodzimy użytkownik języka

native speaker

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor