śledź

herring

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He deals in herring, and he always smells of it. = On handluje śledziami, i zawsze nimi cuchnie.