BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

pomocny (o osobie)

helpful

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

helpful = pomocny (o osobie)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She has always been a very helpful person. = Ona zawsze była bardzo pomocną osobą.