oddychać

breathe

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Now, just breathe deeply, please. = Teraz, tylko oddychaj głęboko, proszę.