szkoła średnia, szkoła ponadpodstawowa

secondary school, high school, high, HS, senior high school

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I loved my secondary school. = Uwielbiałem swoją szkołę średnią.