sędzia główny, sędzia (piłka nożna)

referee

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

referee = sędzia główny, sędzia (piłka nożna)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The referee stops the match and awards the player a red card. = Sędzia przerywa mecz i daje graczowi czerwoną kartkę.