odwiedzający, gość

visitor

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He was a frequent visitor to London. = On był częstym gościem w Londynie.