wielka litera, duża litera

capital letter, uppercase letter

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Fill in this form in capital letters. = Wypełnij ten formularz wielkimi literami.