przyszłość (czas)

future

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She couldn't begin to think of the future. = Ona nie mogła zacząć myśleć o przyszłości.