BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

zmienić kanał

change the channel

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He changed the channel in the middle of the film. = On zmienił kanał w połowie filmu.