ciepło, upał, gorąc

heat

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

I just can't stand the heat. = Po prostu nie mogę znieść gorąca.