zdziwiony, zaskoczony

surprised

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She was surprised at the news. = Ona była zaskoczona wiadomościami.