nieśmiały

shy

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Shy people don't like to speak in public. = Nieśmiali ludzie nie lubią przemawiać publicznie.