stacja, dworzec

station

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

He got off the train at the next station. = On wysiadł z pociągu na następnej stacji.