Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

podszycie, podszyt (w lesie)

undergrowth, underbrush, understorey, understory

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

undergrowth BrE , także: underbrush AmE , także: understorey BrE , także: understory AmE = podszycie, podszyt (w lesie)