the top = szczyt (najlepsza pozycja)

The Top 25 Blogs - TIME.com's

Źródło: http://www.time.com/time/specials/2007/0,28757,1725323,00.html

szczyt (najlepsza pozycja)

the top = szczyt (najlepsza pozycja)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He just started working there, and he already wants to be on the top. = Dopiero zaczął tam pracować, a już chce być na szczycie.