car park, parking garage, garage = parking piętrowy (budynek, w którym można parkować samochody)

Commercial parking garage

Źródło: http://www.easyrack.org/blog/2008/04/commercial-parking-garage-lights.html

parking piętrowy (budynek, w którym można parkować samochody)

car park BrE , parking garage AmE , garage AmE = parking piętrowy (budynek, w którym można parkować samochody)