BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

direction = kierunek, strona

... possible new directions ...

Źródło: http://growabrain.typepad.com/growabrain/a_new_direction/

kierunek, strona

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Are you sure we're going in the right direction? = Czy jesteś pewien, że jedziemy w dobrym kierunku?