ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

atrioventricular node, AV node = węzeł przedsionkowo-komorowy

Basic Cardiology - Part II | Paramedicine 101

Źródło: http://paramedicine101.blogspot.com/2009/08/basic-cardiology-part-ii.html

węzeł przedsionkowo-komorowy