station = stacja, dworzec

shanghai.maglev-head-in.station.jpg

Źródło: http://home.wangjianshuo.com/archives/20031105_pvg_closer_look_at_maglev.htm

stacja, dworzec

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He got off the train at the next station. = On wysiadł z pociągu na następnej stacji.