stone = skała (minerał)

Stone Veneer Products - Eldorado Stone

Źródło: http://www.eldoradostone.com/types/stone/

skała (minerał)

stone = skała (minerał)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Did you see my collection of stones? = Czy widziałeś moją kolekcję minerałów?