"skała" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skała" po polsku — Słownik angielsko-polski

skała

rzeczownik
 1. rock ****   [COUNTABLE]
  It is an example of a volcanic rock. (To jest przykład skały wulkanicznej.)
  Climbing rocks is one of my favourite leisure time activities. (Wspinaczka po skałkach to jeden z moich ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu.)
  The tunnel was cut in the rock. (Tunel został wydrążony w skale.)
 2. stone ****
  • skała (minerał) [UNCOUNTABLE]
   Did you see my collection of stones? (Czy widziałeś moją kolekcję minerałów?)
   These stones are thousands of years old. (Te kamienie mają kilka tysięcy lat.)

Powiązane zwroty — "skała"

rzeczownik
wapień (miękka skała) = chalk
(skała osadowa) = silt
łupek (skała o budowie warstwowej) = slate +2 znaczenia
morena (skała tworzona przez lodowiec) = moraine
pumeks (skała wulkaniczna) = pumice
tuf (porowata skała osadowa należąca do skał okruchowych) = cinder
przymiotnik
goły (np. skała, ziemia) = bare
skalisty = rocky +3 znaczenia
twardy jak skała = rock-solid +1 znaczenie