film, movie, motion picture, moving picture = film

Reclining Seats Change Movie Tickets Supply and Demand

Źródło: http://econlife.com/2014/07/reclining-seats-change-supply-and-demand-at-movie-theaters/

film

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The film was so boring, I fell asleep watching it. = Film był tak nudny, że zasnąłem w trakcie jego oglądania.