visitor = odwiedzający, gość

Jenkins (”The Visitor”)

Źródło: http://www.scene-stealers.com/tag/nominations/

odwiedzający, gość

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He was a frequent visitor to London. = On był częstym gościem w Londynie.