Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

addiction = nałóg, narkomania

Drug Addiction

Źródło: http://www.justhealthtips.com/effect-of-drug-addiction.html

nałóg, narkomania

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Her addiction has ruined her life. = Jej nałóg zniszczył jej życie.