machine = szyć na maszynie

File:Singer sewing machine

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singer_sewing_machine_detail1.jpg

szyć na maszynie

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He machined those trousers himself. = On sam uszył na maszynie tamte spodnie.