BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"szyć na maszynie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szyć na maszynie" po polsku

szyć na maszynie

File:Singer sewing machine
czasownik
  1. machine ****  
    He machined those trousers himself. (On sam uszył na maszynie tamte spodnie.)
    I would like to learn to machine. (Chciałbym się nauczyć szyć na maszynie.)
    I tried to machine a dress but it was a disaster. (Chciałam uszyć sukienkę na maszynie, ale to była katastrofa.)

powered by  eTutor logo