"walker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

walker rzeczownik

rzeczownik + walker
Kolokacji: 161
John Walker • Mr. Walker • dog walker • Herschel Walker • Larry Walker • Alice Walker • Gov. Walker • race walker • Ms. Walker • ...
walker + rzeczownik
Kolokacji: 18
Walker Evans • Walker Art Center • Walker Cup • Walker Street • Walker Percy • ...
walker + czasownik
Kolokacji: 63
Mr. Walker says • Gov. Walker goes • Walker makes • Walker plays • Walker writes • ...
przymiotnik + walker
Kolokacji: 7
retired race walker • keen walker • fast walker • high-wire walker • avid walker • ...
przyimek + walker
Kolokacji: 11
by Walker • to Walker • for walkers • with walkers • of Walker • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.