"trip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trip czasownik

czasownik + trip
Kolokacji: 3
keep tripping • avoid tripping • come tripping
trip + przyimek
Kolokacji: 17
trip over • trip up • trip on • trip into • trip in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. trip over = podróż ponad trip over
2. trip up = potknąć się trip up
3. trip on = podróż na trip on
4. trip into = podróż do trip into
5. trip in = podróż w trip in
trip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 6
trip lightly • accidentally trip • practically trip • trip twice • deliberately trip • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.