"transmission" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transmission rzeczownik

rzeczownik + transmission
Kolokacji: 44
radio transmission • data transmission • HIV transmission • disease transmission • power transmission • satellite transmission • ...
transmission + rzeczownik
Kolokacji: 70
transmission line • transmission system • transmission tower • transmission rate • transmission facility • ...
transmission + czasownik
Kolokacji: 18
transmission occurs • transmission comes • transmission ends • transmission begins • transmission takes • ...
czasownik + transmission
Kolokacji: 23
prevent transmission • receive a transmission • reduce transmission • allow transmission • begin transmission • ...
przymiotnik + transmission
Kolokacji: 85
automatic transmission • manual transmission • five-speed manual transmission • four-speed transmission • digital transmission • ...
przyimek + transmission
Kolokacji: 15
of transmission • for transmission • to transmission • in transmission • on the transmission • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.