Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"transition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transition rzeczownik

rzeczownik + transition
Kolokacji: 15
phase transition • transition of power • career transition • leadership transition • television transition • ...
transition + rzeczownik
Kolokacji: 39
transition period • transition team • transition zone • transition metal • transition state • ...
transition + czasownik
Kolokacji: 12
transition occurs • transition takes • transition begins • transition goes • transition comes • ...
czasownik + transition
Kolokacji: 12
ease the transition • mark the transition • make the transition • complete the transition • begin the transition • ...
przymiotnik + transition
Kolokacji: 83
smooth transition • peaceful transition • successful transition • political transition • difficult transition • democratic transition • ...
przyimek + transition
Kolokacji: 14
in transition • of transition • to transition • during the transition • through a transition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.