"thinking" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

thinking rzeczownik

rzeczownik + thinking
Kolokacji: 7
time thinking • trouble thinking • man thinking • Enlightenment thinking • design thinking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. time thinking = myślenie czasu time thinking
thinking + rzeczownik
Kolokacji: 6
thinking skill • thinking process • thinking machine • thinking pattern • thinking ability • ...
thinking + czasownik
Kolokacji: 12
thinking goes • thinking leads • thinking makes • thinking changes • thinking seems • ...
czasownik + thinking
Kolokacji: 30
keep thinking • help thinking • change one's thinking • influence one's thinking • remember thinking • ...
przymiotnik + thinking
Kolokacji: 108
wishful thinking • critical thinking • quick thinking • creative thinking • new thinking • positive thinking • strategic thinking • ...
przyimek + thinking
Kolokacji: 13
without thinking • of thinking • in one's thinking • to thinking • for thinking • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.