KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"tend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tend czasownik

tend + rzeczownik
Kolokacji: 23
tend bar • tend one's garden • tend one's wounds • tend sheep • tend crops • ...
czasownik + tend
Kolokacji: 5
need tending • begin tending • spend tending • enjoy tending • start tending
tend + przyimek
Kolokacji: 16
tend toward • tend towards • tend to • tend with • tend at • ...
tend + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
carefully tend • generally tend • well tend • naturally tend • lovingly tend • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. carefully tend = ostrożnie skłaniaj się carefully tend
2. generally tend = ogólnie skłaniaj się generally tend
3. well tend = dobrze skłaniaj się well tend

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.