"television" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

television rzeczownik

rzeczownik + television
Kolokacji: 87
cable television • network television • CBC Television • BBC television • reality television • satellite television • broadcast television • ...
television + rzeczownik
Kolokacji: 400
television series • television show • television station • television program • television commercial • television network • television set • ...
television + czasownik
Kolokacji: 41
television shows • produced by Granada Television • television reports • television makes • television says • ...
czasownik + television
Kolokacji: 77
watch television • use television • television set • make television • include television • air on television • appear on television • ...
przymiotnik + television
Kolokacji: 138
national television • public television • digital television • live television • high-definition television • local television • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. national television = krajowa telewizja national television
2. public television = telewizja publiczna (w USA) public television
4. digital television = telewizja cyfrowa digital television
5. live television = żywa telewizja live television
11. American television = Amerykańska telewizja American television
12. closed-circuit television = telewizja o zamkniętym obiegu, telewizja przemysłowa closed-circuit television
13. French television = Francuska telewizja French television
14. Israeli television = Izraelska telewizja Israeli television
15. special television = specjalna telewizja special television
17. Canadian television = Kanadyjska telewizja Canadian television
18. Japanese television = Japońska telewizja Japanese television
19. Russian television = Rosyjska telewizja Russian television
20. flat-screen television = telewizja płaski-ekranowy flat-screen television
23. Italian television = Włoska telewizja Italian television
25. Soviet television = Radziecka telewizja Soviet television
26. new television = nowa telewizja new television
27. Iraqi television = Irakijczyk telewizja Iraqi television
28. big-screen television = telewizja duży-ekranowy big-screen television
29. large television = duża telewizja large television
30. small television = niewielka telewizja small television
31. educational television = telewizja edukacyjna educational television
32. Swedish television = Szwedzka telewizja Swedish television
33. Dutch television = Holenderska telewizja Dutch television
przyimek + television
Kolokacji: 24
on television • through television • of television • from television • over television • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.