"tease" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tease czasownik

czasownik + tease
Kolokacji: 6
stop teasing • enjoy teasing • resist teasing • begin teasing • start teasing • ...
tease + przyimek
Kolokacji: 11
tease out • tease about • tease with • tease at • tease in • ...
tease + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
gently tease • constantly tease • tease apart • tease mercilessly • playfully tease • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.