BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"south" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

south rzeczownik

rzeczownik + south
Kolokacji: 75
mile south • km south • area south • Seventh Avenue South • block south • land south • Route South • Park Avenue South • ...
south + rzeczownik
Kolokacji: 341
South Africa • South Carolina • South Korea • South America • South Australia • South Dakota • South Asia • South Pacific • ...
south + czasownik
Kolokacji: 32
South wins • South leads • South cashes • South plays • South ruffs • South takes • South makes • ...
czasownik + south
Kolokacji: 50
situate to the south • situate several km south • include to the south • grow up in the South • head South • ...
przymiotnik + south
Kolokacji: 27
rural South • far south • American South • deep south • due south • extreme south • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. rural South = sielskie Południe rural South
2. far south = daleko południe far south
3. American South = Amerykańskie Południe American South
4. deep south = głębokie południe deep south
5. due south = należyte południe due south
6. extreme south = najdalsze południe extreme south
przyimek + south
Kolokacji: 21
between South • about several km south • throughout the South • across the South • down South • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.