KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"solo" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

solo rzeczownik

rzeczownik + solo
Kolokacji: 30
guitar solo • piano solo • violin solo • Han Solo • saxophone solo • ...
solo + rzeczownik
Kolokacji: 135
solo album • solo career • solo artist • solo exhibition • solo show • solo project • solo performance • solo piano • solo debut • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
1. solo album = solowy album solo album
2. solo career = solowa kariera solo career
3. solo artist = artysta sola solo artist
5. solo show = widowisko sola solo show
8. solo piano = solo fortepian solo piano
9. solo debut = solo debiut solo debut
10. solo record = solo zapis solo record
11. solo effort = wysiłek sola solo effort
12. solo performer = wykonawca sola solo performer
13. solo violin = solo skrzypce solo violin
14. solo concert = solo koncert solo concert
15. solo instrument = instrument sola solo instrument
16. solo work = solo praca solo work
17. solo recording = solo nagrywanie solo recording
18. solo act = akt sola solo act
19. solo tour = wycieczka sola solo tour
20. solo material = materiał sola solo material
21. solo release = solo zwolnienie solo release
22. solo singer = śpiewak sola solo singer
23. solo recital = solo recital solo recital
24. solo song = piosenka sola solo song
25. debut solo album = debiutancki album sola debut solo album
26. solo part = partia solowa solo part
28. solo Homer = solo Homer solo Homer
29. solo version = wersja sola solo version
30. solo studio album = album sola studia solo studio album
31. solo cello = wiolonczela sola solo cello
32. solo CD = solo CD solo CD
33. solo piece = utwór solowy solo piece
34. solo line = linia sola solo line
35. solo appearance = wygląd sola solo appearance
36. solo guitar = solo gitara solo guitar
37. solo flute = solo flet solo flute
38. solo band = zespół sola solo band
solo + czasownik
Kolokacji: 9
solo tackles • solo shows • solo dances • solo works • solo suggests • ...
czasownik + solo
Kolokacji: 10
play solos • perform a solo • feature a guitar solo • dance a solo • include solos • ...
przymiotnik + solo
Kolokacji: 31
new solo • long solo • instrumental solo • extended solo • brief solo • ...
przyimek + solo
Kolokacji: 12
for solo • of solos • to solo • from one's solo • on one's solo • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.