"so-called" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

so-called przymiotnik

so-called + rzeczownik
Kolokacji: 125
so-called war • So-called Life • so-called group • so-called expert • so-called friend • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
2. So-called Life = Życie tak-dzwonić/zadzwonić So-called Life
4. so-called expert = tak zwany specjalista so-called expert
5. so-called friend = tak zwany przyjaciel so-called friend

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.